Siulersuisut- Bestyrelsen

ski 3

NS-84-imi siulersuisut: 

 • Siulittaasoq : Hans Noahsen
 • Siulittaasup tullia: Lars Falksen
 • Siulersuisunut ilaasortaq: Brian Wallbohm
 • Siulersuisunut ilaasortaq: Ulunnguaq Fleischer
 • Siulersuisunut ilaasortaq: Ilasiaq Heilmann
 • Aningaaserisoq: Charlotte Kreutzmann Petersen

Siulersuisut suliassaasa ilai:

 • Peqatigiiffiup aningaasaqarnikkut ingerlalluarnissaa 
 • Peqatigiiffiup pitsaasunik siuariartornissaa 

2024-imi immikkut anguniakkatut Uku sammineqarput

 • Sungiusaqatigiinnermi piffissalersornertalimmik ingerlasarneq
 • Peqatigiiffiup illuutitaarnissaa
 • Aasaanerani sungiusariaqatigiinnissaq
 • Sungiusarnermi atortut nutaanngilisut taarsersorneqarnissaat

NS-84-ip ileqqoreqqusai/malitassai uni atuarsinnaavatit

NS-84 bestyrelse består af: 

 • Formand: Hans Noahsen
 • Næstformand: Lars Falksen
 • Bestyrelsesmedlem: Brian Wallbohm
 • Bestyrelsesmedlem: Ulunnguaq Fleischer
 • Bestyrelsesmedlem: Ilasiaq Heilmann
 • Kasserer: Charlotte Kreutzmann Petersen

Bestyrelsens arbejde består af:

 • Sikre klubbens økonomi
 • Sikre fremdrift af klubben

I 2024 er der særlig fokus på disse fra bestyrelsen:

 • Tidtagning under skitræning
 • Klubhus
 • Træningssamling udenfor skisæson
 • Udskiftning af gammelt og slidt træningsudstyr

Læs om NS-84 vedtægter her.